Oto adresy stron internetowych, które mogą okazać się interesujące i przydatne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół, znajomych, nauczycieli i opiekunów:

Godne polecenia i zaufania firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu komputerowego

nie tylko dla niewidomych

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

portal informacyjny dla osób niepełnosprawnych

www.niepelnosprawni.pl

Internet dla niepełnosprawnych

www.idn.org.pl

Fundacja Synapsis działająca na rzecz osób autystycznych

www.synapsis.waw.pl

grupa wsparcia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego Trop

www.wspieramypokryzysie.pl

Polskie Towarzystwo Epileptologii

www.epilepsy.org.pl

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

www.popon.pl

oferty pracy

www.sprawniwpracy.pl

katowickie stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych

www.spes.org.pl

 

Strony organizacji działających na rzecz osób niewidomych i głuchoniewidomych:

·         Polski Związek Niewidomych
www.pzn.org.pl

·         Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
www.tpg.org.pl

·         Fundacja Brajlówka
www.brajlowka.eu

·         Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

www.firr.org.pl

*      Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt

www.trakt.org.pl

*      Fundacja Świat Według Ludwika Braille’a

www.swiatbrajla.org.pl

*      Fundacja Vis Maior
www.fundacjavismaior.pl

*      Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

www.rfpn.org

*      European Blind Union

www.euroblind.org

*      Centre National de Ressources Handicaps Rares - Surdicecite
www.cresam.org

*      Sense, brytyjska organizacja zajmująca się głuchoniewidomymi dziećmi

www.sense.org.uk

*      Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach

(znajduje się też w nim dział głuchoniewidomych)
www.laski.edu.pl

*      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bydgoszczy z oddziałem dla głuchoniewidomych

www.braille.bydgoszcz.pl

*      Oeuvre Nationale des Aveugles,
belgijskie stowarzyszenie działające na rzecz niewidomych, posiadające brajlowską bibliotekę oraz bogaty zbiór ubrajlowionych gier
www.ona.be