Oto adresy stron internetowych, które mogą okazać się interesujące i przydatne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół, znajomych, nauczycieli i opiekunów:

Projekt "Nie tylko dla sprawnych" stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

 

www.niepelnosprawni.cris.org.pl

Godne polecenia i zaufania firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu komputerowego

nie tylko dla niewidomych

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

www.pfron.org.pl

Centrum Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych

 

www.niepelnosprawni.pl

Internet dla niepełnosprawnych

 

www.idn.org.pl

Fundacja Synapsis działająca na rzecz osób autystycznych

 

www.synapsis.waw.pl

Fundacja Epileptologii

 

www.epilepsy.org.pl

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

www.popon.pl

Portal Bez Barier

 

www.bezbarier.pl

Katowickie Stowarzyszenie działające Na Rzecz Niepełnosprawnych

 

www.spes.org.pl

Strony organizacji działających na rzecz osób niewidomych i głuchoniewidomych:

·         Polski Związek Niewidomych
www.pzn.org.pl

·         Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
www.tpg.org.pl

Krakowska Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, organizująca ciekawe szkolenia

 

www.firr.org.pl

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt

 

www.trakt.org.pl

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie


www.funda7ja.free.ngo.pl

Okręg Śląski Polskiego Związku Niewidomych


www.pzn.slask.pl

European Blind Union


www.euroblind.org

European Deafblind Union


www.edbu.org

Centre de Ressources Expérimental pour enfants et adultes Sourds-Aveugles et sourds-Malvoyants


www.cresam.org

Sense, brytyjska organizacja zajmująca się głuchoniewidomymi dziećmi


www.sense.org.uk

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach


(znajduje się też w nim dział głuchoniewidomych)
www.laski.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bydgoszczy z oddziałem dla głuchoniewidomych


www.braille.bydgoszcz.pl

Les Doigts Qui Rêvent

,
organizator konkursu Tactus, wydawca książeczek z wypukłymi ilustracjami
www.ldqr.org

Oeuvre Nationale des Aveugles

,
belgijskie stowarzyszenie działające na rzecz niewidomych, posiadające brajlowską bibliotekę oraz bogaty zbiór ubrajlowionych gier
www.ona.be

centrum komputerowe dla niewidomych i niedowidzących działające przy Uniwersytecie

Warszawskim

,
posiadające bogaty zbiór zeskanowanych książek

www.cnin.uw.edu.pl

Biblioteka multimedialna

 

www.biblioteka.laski.edu.pl