Obecnie

 

1.     Konsultantka ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku,

2.     członek Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych w Rybniku,

3.     członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Dłonie i Słowo” wydawanego przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym,

4.     propagowanie informacji na temat Polski w krajach francuskojęzycznych (honorowy członek Institut du Monde des Aveugles - Instytutu Świata Niewidomych - w Tours we Francji),

5.     współpraca z organizacjami wspierającymi osoby autystyczne i z zespołem Aspergera,

6.     współpraca z rybnickim kołem Polskiego Związku Głuchych,

7.     aktywne zaangażowanie w międzynarodowe badania dr Marion Hersh z wydziału elektroniki i inżynierii elektrycznej Uniwersytetu Glasgow dotyczące bezpieczeństwa na drodze niesłyszących oraz poruszania się niewidomych, głuchoniewidomych i niedowidzących,

8.     promowanie wolontariatu,

9.     negocjacje z wydawnictwami w celu udostępniania osobom z dysfunkcją wzroku publikacji w wersji elektronicznej,

10. lobbowanie na rzecz tworzenia stron internetowych dostępnych dla niewidomych i słabowidzących,

11. działania na rzecz przywrócenia w rybnickich autobusach statusu legitymacji osoby niepełnosprawnej i zrównania praw wszystkich niepełnosprawnych pasażerów,

12. zachęcanie europejskich portów lotniczych do zamieszczania na ich stronach internetowych formularzy umożliwiających osobom niepełnosprawnym i starszym zarezerwowanie asysty,

13. przeprowadzanie w szkołach lekcji tyflopedagogicznych, podczas których uczniowie poznają sprzęt, możliwości i ograniczenia osób z dysfunkcją wzroku,

14. uczenie brajla – pisma punktowego dla niewidomych

15. prowadzenie szkoleń o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

16. współpraca z posłem Markiem Plurą,

17. działania na rzecz niepełnosprawnych jako asystentka społeczna europosła prof. Jerzego Buzka,

18. kontakt z polskimi i amerykańskimi politykami w celu dostosowania procesu aplikowania o wizę do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

 

W przeszłości

 

1.     Członek grupy, która utworzyła Jastrzębską Sekcję Niewidomych,

2.     2005-2007 sekretarz zarządu, następnie wiceprzewodnicząca jastrzębskiego koła Polskiego Związku Niewidomych,

3.     członek Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju,

4.     członek komisji ogólnopolskiego konwentu „Sprawnie dla Niesprawnych” zajmującej się pertraktacjami z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie poprawy warunków zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny,

5.     kwiecień 2009 współorganizatorka międzynarodowej konferencji na temat technologii dla niewidomych, głuchoniewidomych i niesłyszących,

6.     udział jako wolontariuszka w rekolekcjach dla głuchoniewidomych,

7.     współpraca z katowickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych In Plus,

8.     pomoc i doradztwo przy wypełnianiu wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Komputer dla Homera”,

9.     sprawdzenie zawartości stron internetowych wszystkich polskich portów lotniczych pod kątem informacji dla niepełnosprawnych pasażerów, wysłanie sugestii, dzięki czemu niektóre z nich zamieściły formularze umożliwiające zarezerwowanie asysty, a inne poszerzyły istniejące formularze o rubrykę „pasażer z autyzmem lub zespołem Aspergera”.

 

Działania podjęte w ramach pracy w biurze poselskim posła Andrzeja Markowiaka:

 

1.     Gdy we wszystkich biurach poselskich trwała wymiana sprzętu komputerowego, wymyśliłam akcję: "Sprzęt komputerowy dla organizacji pozarządowych". Skontaktowałam się z firmą, która wymienia komputery, następnie napisałam do wszystkich posłów z prośbą o odkupienie starych zestawów i przekazanie ich jakiejś działającej na ich terenie organizacji pozarządowej. Część parlamentarzystów odpowiedziała pozytywnie.

2.     W ramach programu Pitagoras Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych daje środki na przystosowanie uczelni, instytucji kultury i kościołów do potrzeb osób niedosłyszących. Fundusz pokrywa 90% wnioskowanej kwoty. Informacje na ten temat rozsyłałam do różnych instytucji.

3.     Rozmowy podczas dyżurów w biurze poselskim.

4.     W czerwcu 2004, dla niewidomych i niedowidzących mieszkańców Jastrzębia-Zdroju oraz okolic, zorganizowałam pokaz udźwiękowionych telefonów komórkowych. Zostali też na niego zaproszeni przedstawiciele wszystkich operatorów.

5.     Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury, od kwietnia 2004 niewidomi i niedowidzący klienci Telekomunikacji Polskiej powinni mieć możliwość otrzymywania dodatkowych faktur w brajlu, druku powiększonym lub w wersji elektronicznej. Jako że Telekomunikacja zwlekała z dostosowaniem się do tego wymogu, 27 czerwca 2004 wystosowałam do niej w tej sprawie pismo. Interwencja okazała się skuteczna.

6.     Pragnąc, by mówienie o równouprawnieniu i antydyskryminacji nie było tylko teorią, w styczniu 2005 zwróciłam się do Wiesława Roli – prezesa Radia Katowice – prosząc o dokonanie zmian na internetowej stronie tej rozgłośni, dzięki czemu stałaby się dostępna także dla osób niewidomych.

7.     W grudniu 2004 i styczniu 2005, chcąc pomóc Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Niesłyszących i Niedosłyszących w Raciborzu, rozpoczęłam poszukiwania fundacji, które mogłyby go wesprzeć. Z kilkoma udało się nawiązać kontakt.

8.     12 stycznia 2005 u prezydenta Wodzisławia Śląskiego zorganizowano spotkanie z wiceministrem polityki społecznej Leszkiem Zielińskim, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych. Zwiedził on również ośrodek rehabilitacyjny w Raciborzu.