Terminy moich spotkań autorskich

 

24 stycznia 2018, godz. 17.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach filia nr 1
ul. Ligonia 7

http://mbp.katowice.pl/biblioteka/filia-nr-1